Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Fundacja Na Rzecz Edukacji Przyrodniczej i Pszczelarskiej „Miód i Malina” pozyskała środki z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny na szereg szkoleń i spotkań integracyjnych.

Pierwsze spotkanie integrujące społeczność pszczelarską, przedstawicieli Nadleśnictwa Płońsk i Kół Gospodyń Wiejskich odbyło się 30 września 2023. Podczas tego wydarzenia przedstawiliśmy główne cele i założenia naszego projektu. Nasze obawy związane z wpływem zmian klimatu na pszczelarstwo potwierdził dr wet., który przedstawił nam najnowsze wyniki badań.

Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 5 grudnia 2023 roku, zainteresujemy naszym projektem kolejny grupy społeczne. Tu powołamy do życia Klub „Miód i Malina”. Będzie on działał przy Fundacji, co pozwoli nam na szersze monitorowanie zmian środowiska, planów zagospodarowaniu i wpływania na samorządy w sprawie terenów zielonych.

Ostatni etap to cykliczne spotkania w szkołach branżowych o profilu rolniczym, ochrony środowiska. Młodzieży szkolnej będziemy mocno naświetlać potrzebę ochrony zapylaczy.

Sfinansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt będzie realizowany przez Fundację Na Rzecz Edukacji Przyrodniczej i Pszczelarskiej „Miód i Malina”.

Sfinansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Shopping Cart