Klub „Miód i Malina”

Fundacja na Recz Edukacji Przyrodniczej i Pszczelarskiej podczas spotkania integracyjnego, które odbędzie się 5 grudnia 2023 roku, powoła do życia Klub „Miód i Malina”. Będzie on ciałem doradczym dla Fundacji. Pozwoli to nam szerzej patrzeć na zmiany przyrodnicze, społeczne i urbanistyczne wokół nas. Dzięki temu będziemy szybciej i skuteczniej reagować na negatywne zmiany lub próby wprowadzenia negatywnych zmian.

Klub za pośrednictwem Fundacji będzie mógł mocniej wpływać na władze lokalne w sprawach takich jak: plan zagospodarowania, inwestycje związane z terenami zielonymi i ochroną środowiska.

Udział w Klubie jest dobrowolny i bezpłatny, a Fundacja będzie wspierać działania Klubu poprzez różnego rodzaju spotkania, szkolenia i apele.

„Miód i Malina” liczy również na powołanie wolontariuszy z grona Klubu do pomocy przy organizowaniu ważnych wydarzeń i warsztatów.

Sfinansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Shopping Cart